Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel Sp. z o.o.

 

CO TO JEST RODO?
RODO (określane jako -RODO”, -ORODO”, -GDPR” lub -Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Administratorem danych jest Biuro Turystyczne Czerwiński Travel Sp.  z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Biegańskiego 10/11
Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@ctravel.pl lub zadzwoń pod numer tel. 58 322 19 86.


DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość osoby fizycznej. Dane te są pozyskiwane ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach Cookiem, z których korzysta osoba fizyczna. Przetwarzanie danych osobowych jest związane z ich zbieraniem, utrwalaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, zmienianiem, udostępnianiem i usuwaniem danych. Pozyskujemy dane tele-adresowe oraz preferencje.

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Barbara Czerwińska – Albin. Aby skontaktować się z IOD, wyślij wiadomość pod e-mail: b.czerwinska@ctravel.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 515 146 809.
 • Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca, agenci – czyli partnerskie biura podróży, jak również firmy współpracujące z Administratorem, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług technicznych – transport autokarowy, lotniczy, wodny, kolejowy, dostawcy usług rozrywkowych, programowych oraz noclegowych, banki i operatorzy płatności.
 • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Należymy do

Skorzystaj z naszej oferty już dziś!