Bezpieczenstwo

Podczas trwania obozu Nasza Kadra dba o bezpieczeństwo oraz realizację programu, dlatego nie zawsze mają czas oraz możliwość, aby z Państwem porozmawiać. Podczas zbiórki wyjazdowej otrzymają Państwo bezpośredni numer do kierownika wypoczynku, który sprawuje pieczę nad prawidłową realizacją kolonii/obozu oraz bezpieczeństwem uczestników. Dodatkowo telefon alarmowy, który mają Państwo na informacjach wyjazdowych jest do pracowników biura i czynny jest całą dobę. Dotyczy pilnych przypadków związanych bezpośrednio z trwającą w danym czasie kolonią.

DZIAŁAMY W TRAKCIE NIE PO FAKCIE! Na zadowolenie uczestnika wpływa wiele czynników. Często są to podstawowe elementy, które każdy uczestnik odbiera inaczej. Jeżeli coś podczas pobytu dziecka nie spełnia jego oczekiwań to prosimy o natychmiastowy kontakt z biurem. W sposób dyskretny rozwiązujemy każdy problem, a „usterkę” jesteśmy w stanie usunąć „od ręki”. Po powrocie nie jesteśmy w stanie zrekompensować czy naprawić zaistniałej sytuacji.

Ponadto w przypadku „telefonu alarmowego” od swojego dziecka w spokojny i pewny sposób warto wysłuchać co ma do powiedzenia. Należy jednak wziąć pod uwagę emocje, które mogą towarzyszyć tej rozmowie i w sposób obiektywny spróbować ocenić sytuację. Warto skontaktować się z opiekunem lub biurem w celu wysłuchania „drugiej strony” zdarzenia. Pochopna decyzja o natychmiastowym zabraniu dziecka z obozu może wyrządzić więcej szkody niż próba wyjaśnienia sytuacji.

Tak, na obozach dla dzieci i młodzieży, na których przewidziana jest kąpiel w basenie lub akwenie wodnym (morze, jezioro itp.) zapewniona jest opieka licencjonowanego ratownika WOPR. Pilnuje on podczas kąpieli uczestników wspólnie z wychowawcą oraz zawsze przed wejściem do wody prowadzi krótkie przeszkolenie w zakresie bezpiecznej kąpieli, a także rozgrzewkę.

Tak, wszystkie obozy zgłaszane są zgodnie z przepisami do Kuratorium Oświaty i otrzymują zgodę na organizację wypoczynku.

Można to sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://wypoczynek.mein.gov.pl/.

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą zgłoszoną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nasz aktualny status gospodarczy mogą Państwo sprawdzić klikając TUTAJ.

Posiadamy zaświadczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 299.

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel Sp. z o.o.  stawia na profesjonalizm i prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dla organizatorów turystyki. Posiadamy GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o numerze M519132 ważnej od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.
o wartości 210.000,00 zł.

Zakres naszej działalności oraz informację o gwarancji ubezpieczeniowej mogą Państwo sprawdzić
w aktualnym rejestrze organizatorów turystyki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego klikając TUTAJ.

Opieka medyczna

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych każdy klient biura turystycznego biorący udział w imprezie turystycznej organizowanej przez touroperatora musi posiadać ubezpieczenie KL i NNW. Wszyscy uczestnicy naszych wyjazdów są ubezpieczeni na podstawie umowy generalnej zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A.

W przypadku wyjazdów realizowanych na terenie Polski jest to ubezpieczenie od Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków do 10.000 złotych oraz OC do 100.000 złotych.

W przypadku wyjazdów zagranicznych: Koszty Leczenia w podróży zagranicznej do 20.000 euro, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków do 15.000 złotych oraz bagaż do 1.000 złotych.

Istnieje także możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń zawartych w opisie poszczególnych imprez turystycznych w sekcji „DODATKOWE INFORMCJE”.

Odpowiedzi dot. najczęściej zadawanych pytań na temat ubezpieczeń w dobie COVID-19 znajdują się w naszym webinarze:  https://youtu.be/b2coCGFjYc8.

 

Standardowe ubezpieczenie dla każdego uczestnika nie obejmuje chorób przewlekłych, dlatego dzieci cierpiące na tego rodzaju dolegliwości powinny zostać dodatkowo ubezpieczone. Ubezpieczenie można wykupić podczas dokonywania rezerwacji w BT Czerwiński Travel s.c. lub na własną rękę u wybranego ubezpieczyciela. Choroby przewlekłe to schorzenia, których objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące lub często nawracają, z definicji mają powolny początek i małe nasilenie objawów. Choroby przewlekłe to na przykład atopowe zapalenie skóry, epilepsja, astma albo cukrzyca.

Posiadanie karty EKUZ nie jest wymagane, jest rekomendowane i wskazane. W wielu przypadkach bardzo ułatwia ona kontakt z placówką medyczną w nagłych sytuacjach.

Szczegółowe informacje jak wyrobić kartę EKUZ, znajdą Państwo na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ):
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania podróży w uzasadnionych przypadkach (potwierdzonych pisemną diagnozą lekarską) umożliwia bez kosztową rezygnację z imprezy lub zmniejszenie kosztów rezygnacji (decyzja leży po stronie ubezpieczyciela – Signal Iduna) w przypadku gdy uczestnik nie może wyjechać z różnych powodów m.in. nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku etc. Szczegóły znajdują się w „OWU Bezpieczne rezerwacje”, które otrzymają Państwo na adres mailowy po dokonaniu rezerwacji. Dokument znajduje się także na stronie www. W zakładce „Dokumenty”.

Istnieje możliwość wykupienia następujących ubezpieczeń dodatkowych:

  • ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży
  • ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży dla chorób przewlekłych (CP)
  • ubezpieczenie od kosztów rezygnacji rozszerzone o ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19
  • ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży dla chorób przewlekłych (CP) rozszerzone o ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy jeśli do rozpoczęcia imprezy mamy powyżej 30 dni możemy wykupić w terminie 7 dniu kalendarzowych od momentu wpłaty zaliczki lub podpisania umowy.

Jeżeli do rozpoczęcia imprezy pozostało 30 dni lub mniej tego jedynie tego samego dnia co podpisujemy umowę lub wpłacamy zaliczkę możemy wykupić ubezpieczenie.

UWAGA! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży  dla chorób przewlekłych (CP), ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży  dla chorób przewlekłych (CP) rozszerzone o ryzyko związane z zachorowaniem na  COVID-19 oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji rozszerzone o ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19 - stanowią odrębny produkt w postaci polisy zawartej
z Ubezpieczycielem w ramach umowy generalnej BT Czerwiński Travel i nie podlegają zwrotowi
w przypadku rezygnacji przez klienta z wyjazdu lub odwołania turnusu przez organizatora. Ponadto
w przypadku ubezpieczenia od kosztów rezygnacji rozszerzonego o ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19 włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu: Epidemii Choroby Zakaźnej (1) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, Pandemii (2) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, tylko i wyłącznie w sytuacji nagłego zachorowania Ubezpieczonego, lub współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną. Ubezpieczenie nie obejmuje kwarantanny oraz nadzoru epidemiologicznego!

Odpowiedzi dot. najczęściej zadawanych pytań na temat ubezpieczeń w dobie COVID-19 znajdują się w naszym webinarze: https://youtu.be/b2coCGFjYc8.

Podczas pobytu na obozie dzieci mają zapewnioną 24h opiekę medyczną.

Na koloniach i obozach krajowych jest to stały dostęp do placówek służby zdrowia, a w przypadkach wyjątkowych lub/i na wezwanie pielęgniarka/ratownik medyczny. W nagłych przypadkach gwarantujemy niezwłoczny transport do najbliższej placówki opieki zdrowotnej.

W przypadku obozów zagranicznych uczestnicy podlegają polisie ubezpieczeniowej Signal Iduna Polska TU S.A. i są pod stałą opieką Centrum Alarmowego ubezpieczyciela. W nagłych przypadkach gwarantujemy niezwłoczny transport do najbliższej placówki opieki zdrowotnej.

Dbamy z najwyższa starannością o to, aby wszyscy nasi wychowawcy i kierownicy byli przeszkoleni
z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia uczestnika.

Należymy do

Skorzystaj z naszej oferty już dziś!