Biuro Turystyczne Czerwiński Travel jest organizatorem przede wszystkim wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Nasi Klienci – młodzi ludzie, którzy jadą z nami spędzić wymarzony czas podczas wakacyjnych wyjazdów lub zimowego szaleństwa – są dla nas najważniejsi!

Wiemy, że o sukcesie firmy decydują przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. W naszym biurze dbamy o przyjazną atmosferę, swoim pracownikom gwarantujemy korzystne warunki pracy, stawiamy na fachowość i profesjonalizm.

Jeśli bliska jest Ci nasza filozofia, to sprawdź czy możesz dołączyć do grona naszych pracowników. Zapoznaj się z ofertami pracy i wybierz tę, która odpowiada Twojemu profilowi oraz zainteresowaniom. 

Prześlij Nam swoje CV.

 

OGŁOSZENIA:

#1: CREATE YOUR FUTURE - REKRUTACJA - KIEROWNIK WYPOCZYNKU - LATO 2022

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel poszukuje kierowników na kolonie w Polsce i obozy zagraniczne!

Jeśli masz doświadczenie, masz pozytywne nastawienie do życia, lubisz to co robisz to oferta właśnie dla Ciebie!

Bardzo prosimy o podanie w mailu informacji odnośnie dyspozycyjności na sezon letni!

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas pobytu,
 • wsparcie koordynatora stażu na miejscu (pracownik biura),
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny,

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego,
 • umiejętności przeprowadzania dokumentacji kolonijnej oraz dobrych umieujętności zarządzania zespołem,
 • zaangażowania w realizowane animacje, 
 • znajomości języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym na wyjazdach zagranicznych.

Czego wymagamy:

 • ukończony kurs na kierownika wypoczynku (lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do podjecia tej funkcji),
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego w sezonie 2022.
 • w przypadku osób piastujących kierownicze stanowiska w placówkach oświatowych - zaświadczenie z placówki o zatrudnieniu.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Bardzo prosimy o podanie w mailu informacji odnośnie dyspozycyjności na sezon letni!

na adres mailowy: praca@ctravel.pl z dopiskiem „Rekrutacja LATO 2022 - KIEROWNIK WYPOCZYNKU"

 

#2: CREATE YOUR FUTURE - REKRUTACJA KADRY OBOZOWO-KOLONIJNEJ - LATO 2022 

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel poszukuje WYCHOWAWCÓW / KIEROWNIKÓW / RATOWNIKÓW WODNYCH / ANIMATORÓW na sezon LATO 2022!

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas pobytu,
 • wsparcie koordynatora stażu na miejscu (pracownik biura),
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny,

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego,
 • umiejętności przeprowadzania zabaw np. rozgrywek sportowych, tańców animacyjnych (dla młodzieży i dorosłych),
 • znajomości języka angielskiego w stupniu min. komunikatywnym na wyjazdach zagranicznyc.

Czego wymagamy:

 • ukończony kurs na wychowawcę lub kierownika wypoczynku,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego w sezonie 2022.
 • W przypadku Nauczycieli - zaświadczenie ze szkoły o zatrudnieniu.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

na adres mailowy: praca@ctravel.pl z dopiskiem „Rekrutacja LATO 2022

 

#3: CREATE YOUR FUTURE - STAŻ WAKACYJNY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel zaprasza Studentów do odbycia stażu w ramach programu Erasmus + w Grecji / Bułgarii / Włoszech w okresie wakacyjnym (koniec czerwca/lipiec – wrzesień)

Stanowisko: Animator czasu wolnego / Pilot wycieczek

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas pobytu,
 • wsparcie koordynatora stażu na miejscu (pracownik biura),
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny,
 • praca w międzynarodowym środowisku,
 • staż – min. 2 miesięczny (możliwość przedłużenia),
 • współpracę nie tylko z obsługą hotelu, ale również z lokalnymi biurami podróży oraz agencjami eventowymi,
 • szkolenia z zakresu pilotażu wycieczek jak również podstaw pracy rezydenta,
 • elastyczne godziny pracy.

Zakres obowiązków:

 • układanie terminarzu wycieczek fakultatywnych we współpracy z biurem podróży,
 • pomoc rezydentowi (na zasadzie nauki) przy kwaterowaniu grup,
 • pomoc rezydentowi (na zasadzie nauki) przy organizowaniu wycieczek na miejscu,
 • prowadzenia aktywnych animacji dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczestników,
 • realizacja programu animacyjnego obozu młodzieżowego,
 • pilotaż wycieczek – po wcześniejszym przeszkoleniu,
 • Współpraca z hotelem i lokalnymi biurami podróży.

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego,
 • umiejętności przeprowadzania zabaw np. rozgrywek sportowych, tańców animacyjnych (dla młodzieży i dorosłych),
 • znajomości języka angielskiego w stupniu min. komunikatywnym.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

na adres mailowy: praca@ctravel.pl z dopiskiem „Rekrutacja Erasmus+ 2022”

#4: CREATE YOUR FUTUREWYCHOWAWCA / RATOWNIK WODNY

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel zaprasza do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy/ratownika wodnego w Grecji / Włoszech / Bułgarii w okresie (koniec czerwca/lipiec – wrzesień).

Stanowisko: Wychowawca kolonijny / ratownik wodny

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas pobytu,
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny,
 • możliwość zrealizowania praktyk studenckich,
 • miłą atmosferę zagwarantowaną przez zgrany i doświadczony zespół,
 • pomoc merytoryczną,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (ustalane indywidualnie z koordynatorem rekrutacji).

Zakres obowiązków:

 • zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
 • informowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku,
 • prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,
 • opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę,
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
 • realizacja programu,
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny,
  zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę,
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych,
  o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 • prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenia w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego,
 • ukończonego kursu na wychowawcę wypoczynku lub innego dokumentu poświadczającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452),
 • dsokumentu poświadczającego aktualne uprawnienia trena sportowego z danej dysypliny sportowej i/lub dokumentu poświadczajacego doświadczenie oraz możluwość podjęcia pracy jako trener sportu;
 • ukończonego 18 r.ż., wykształcenia min. średniego.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

na adres mailowy: praca@ctravel.pl z dopiskiem „Rekrutacja Erasmus+ Lato 2022”

 

#5: CREATE YOUR FUTURE - STAŻ WAKACYJNY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel zaprasza Studentów do odbycia stażu w ramach programu Erasmus + w Grecji / Bułgarii / Włoszech w okresie wakacyjnym (koniec czerwca/lipiec – wrzesień)

Stanowisko: Animator czasu wolnego / Ratownik wodny

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas pobytu,
 • wsparcie koordynatora stażu na miejscu (pracownik biura),
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny,
 • praca w międzynarodowym środowisku,
 • staż – min. 2 miesięczny (możliwość przedłużenia),
 • współpracę nie tylko z obsługą hotelu, ale również z lokalnymi biurami podróży oraz agencjami eventowymi.

Zakres obowiązków:

 • pomoc rezydentowi (na zasadzie nauki) przy kwaterowaniu grup,
 • prowadzenia aktywnych animacji dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczestników,
 • realizacja programu animacyjnego obozu młodzieżowego,
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę,
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych,
  o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
  prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego,
 • umiejętności przeprowadzania zabaw np. rozgrywek sportowych, tańców animacyjnych (dla młodzieży i dorosłych),
 • znajomości języka angielskiego w stupniu min. komunikatywnym.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

na adres mailowy: praca@ctravel.pl z dopiskiem „Rekrutacja Erasmus+ 2022”

 

Należymy do

Skorzystaj z naszej oferty już dziś!