Aktualnie poszukujemy

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel poszukuje kierowników na kolonie w Polsce i obozy zagraniczne!

Jeśli masz doświadczenie, masz pozytywne nastawienie do życia, lubisz to co robisz to oferta właśnie dla Ciebie!

Bardzo prosimy o podanie w mailu informacji odnośnie dyspozycyjności na sezon letni!

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas pobytu,
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny,
 • możliwość zrealizowania praktyk studenckich,
 • miłą atmosferę zagwarantowaną przez zgrany i doświadczony zespół,
 • pomoc merytoryczną,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (ustalane indywidualnie z koordynatorem rekrutacji).

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego,
 • umiejętności przeprowadzania dokumentacji kolonijnej oraz dobrych umieujętności zarządzania zespołem,
 • zaangażowania w realizowane animacje, 
 • znajomości języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym na wyjazdach zagranicznych.

Czego wymagamy:

 • ukończony kurs na kierownika wypoczynku (lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do podjecia tej funkcji),
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego w sezonie 2022.
 • w przypadku osób piastujących kierownicze stanowiska w placówkach oświatowych - zaświadczenie z placówki o zatrudnieniu.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Bardzo prosimy o podanie informacji odnośnie dyspozycyjności na sezon letni!
Aplikuj

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel poszukuje wychowawców na kolonie w Polsce i obozy zagraniczne!

Jeśli masz doświadczenie, masz pozytywne nastawienie do życia, lubisz to co robisz to oferta właśnie dla Ciebie!

Bardzo prosimy o podanie w mailu informacji odnośnie dyspozycyjności na sezon letni!

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas pobytu,
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny,
 • możliwość zrealizowania praktyk studenckich,
 • miłą atmosferę zagwarantowaną przez zgrany i doświadczony zespół,
 • pomoc merytoryczną,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (ustalane indywidualnie z koordynatorem rekrutacji).

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego,
 • umiejętności przeprowadzania dokumentacji kolonijnej oraz dobrych umieujętności pracy w zespole,
 • zaangażowania w realizowane animacje, 
 • znajomości języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym na wyjazdach zagranicznych.

Czego wymagamy:

 • ukończony kurs na wychowawcy wypoczynku (lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do podjecia tej funkcji),
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Bardzo prosimy o podanie informacji odnośnie dyspozycyjności na sezon letni!
Aplikuj

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel zaprasza do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy/ratownika wodnego w Grecji / Włoszech / Bułgarii / Hiszpanii w okresie (koniec czerwca/lipiec – wrzesień).

Stanowisko: Wychowawca kolonijny / ratownik wodny

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas pobytu,
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny,
 • możliwość zrealizowania praktyk studenckich,
 • miłą atmosferę zagwarantowaną przez zgrany i doświadczony zespół,
 • pomoc merytoryczną,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (ustalane indywidualnie z koordynatorem rekrutacji).

Zakres obowiązków:

 • zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
 • informowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku,
 • prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,
 • opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę,
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
 • realizacja programu,
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę,
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenia w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego,
 • ukończonego kursu na wychowawcę wypoczynku lub innego dokumentu poświadczającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452), 
 • aktualncy uprawnień Ratownika WOPR,
 • ukończonego 18 r.ż., wykształcenia min. średniego.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Bardzo prosimy o podanie informacji odnośnie dyspozycyjności na sezon letni!
Aplikuj

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel zaprasza Studentów do odbycia stażu w ramach programu Erasmus + w Grecji / Bułgarii / Włoszech / Hiszpanii w okresie wakacyjnym (koniec czerwca/lipiec – wrzesień)

Stanowisko: Animator czasu wolnego / Pilot wycieczek

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas pobytu,
 • wsparcie koordynatora stażu na miejscu (pracownik biura),
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny,
 • praca w międzynarodowym środowisku,
 • staż – min. 2 miesięczny (możliwość przedłużenia),
 • współpracę nie tylko z obsługą hotelu, ale również z lokalnymi biurami podróży oraz agencjami eventowymi,
 • szkolenia z zakresu pilotażu wycieczek jak również podstaw pracy rezydenta,
 • elastyczne godziny pracy.

Zakres obowiązków:

 • układanie terminarzu wycieczek fakultatywnych we współpracy z biurem podróży,
 • pomoc rezydentowi (na zasadzie nauki) przy kwaterowaniu grup,
 • pomoc rezydentowi (na zasadzie nauki) przy organizowaniu wycieczek na miejscu,
 • prowadzenia aktywnych animacji dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczestników,
 • realizacja programu animacyjnego obozu młodzieżowego,
 • pilotaż wycieczek – po wcześniejszym przeszkoleniu,
 • Współpraca z hotelem i lokalnymi biurami podróży.

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego,
 • umiejętności przeprowadzania zabaw np. rozgrywek sportowych, tańców animacyjnych (dla młodzieży i dorosłych),
 • znajomości języka angielskiego w stupniu min. komunikatywnym.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Bardzo prosimy o podanie informacji odnośnie dyspozycyjności na sezon letni!
Aplikuj

Skorzystaj z formularza aplikacji

Imię i nazwisko
Pole Imię i nazwisko jest obowiązkowe
Adres e-mail
Pole Adres e-mail jest obowiązkowe
Numer telefonu
Pole Numer telefonu jest obowiązkowe
Stanowisko na które chcesz aplikować
To pole jest obowiązkowe
Wiadomość do pracodawcy
To pole jest obowiązkowe
Wybierz plik do przesłania

Należymy do

Skorzystaj z naszej oferty już dziś!