Opis szkolenia:
Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie na Wychowawcę Wypoczynku Dzieci i Młodzieży. Szkolenie przygotowuje do uzyskania odpowiednich uprawnień i pozwala na pracę na koloniach, zimowiskach, obozach, półkoloniach. W dniu zakończenia kursu, po pozytywnym zdaniu testu w formie pisemnej, każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). Kurs organizowany na podstawie zgody udzielonej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Program szkolenia:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Dla kogo jest kurs Wychowawcy Wypoczynku Dzieci i Młodzieży?
Uczestnikiem kursu na Wychowawcę Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat
 • ma minimum średnie wykształcenie
 • posiada predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą

 

Korzyści wynikające z naszego szkolenia:

Prowadzony przez praktyków
Kurs prowadzony jest przez
PRAKTYKÓW - oprócz solidnych
filarów teoretycznych zyskasz
praktyczną wiedzą, zdobytą
podczas licznych wyjazdów
kolonijnych i obozowych
Możliwość podjęcia pracy
Masz możliwość podjęcia pracy po
kursie i zdobycia doświadczenia -
nasze biuro zatrudnia najlepszych
absolwentów

Zaświadczenie MENiS

Zyskujesz zaświadczenie zgodne z
rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, uprawniające
do pełnienia funkcji Wychowawcy
Wypoczynku dla Dzieci i Młodzieży
szkolnej sygnowane przez
Kuratorium Oświaty

Podróżowanie
Masz możliwość zwiedzanie
ciekawych miejsc zarówno w
Polsce jak i za granicą oraz
poznania wspaniałych ludzi i
przeżycie ciekawych przygód

 

Czas trwania oraz dodatkowe informacje:

 • kurs trwa 36 godzin dydaktycznych
 • organizator posiada zgodę Kuratorium Oświaty w Gdańsku na prowadzenie kursów
 • aby wziąć udział w szkoleniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty

 

Cena zawiera:

 • zajęcia z wykwalifikowanymi trenerami,
 • zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 • materiały dydaktyczne,
 • kawę, herbatę w trakcie szkolenia

Szczegóły szkolenia

miejsce:

80-807 Gdańsk
Ul. Biegańskiego 10/11
(siedziba BT Czerwiński Travel)

Cena: 349,00 zł

Terminy:   

 • 09-11.12.2022

 

Zarezerwuj termin szkolenia:

 W celu dokonania zgłoszenia na kurs prosimy o przesłanie drogą mailową na adres biuro@ctravel.pl nastęujacych informacji:

 • Termin szkolenia
 • Nazwisko i Imię uczestnika
 • Telefon kontaktowy
 • Adres e-mail do korespondencji

 

w

Należymy do

Skorzystaj z naszej oferty już dziś!