Opis szkolenia:
Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie na Wychowawcę Wypoczynku Dzieci i Młodzieży. Szkolenie przygotowuje do uzyskania odpowiednich uprawnień i pozwala na pracę na koloniach, zimowiskach, obozach, półkoloniach. W dniu zakończenia kursu, po pozytywnym zdaniu testu w formie pisemnej, każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). Kurs organizowany na podstawie zgody udzielonej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Program szkolenia:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Dla kogo jest kurs Wychowawcy Wypoczynku Dzieci i Młodzieży?
Uczestnikiem kursu na Wychowawcę Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat
 • ma minimum średnie wykształcenie
 • posiada predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą

Zobacz galerię zdjęć

Korzyści wynikające z naszego szkolenia

Prowadzony przez praktyków

Kurs prowadzony jest przez PRAKTYKÓW - oprócz solidnych filarów teoretycznych zyskasz praktyczną wiedzą, zdobytą podczas licznych wyjazdów kolonijnych i obozowych.

Możliwość podjęcia pracy

Masz możliwość podjęcia pracy po kursie i zdobycia doświadczenia - nasze biuro zatrudnia najlepszych absolwentów.

Zaświadczenie MENiS

Zyskujesz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uprawniające do pełnienia funkcji Wychowawcy Wypoczynku dla Dzieci i Młodzieży szkolnej sygnowane przez Kuratorium Oświaty.

Podróżowanie

Masz możliwość zwiedzanie ciekawych miejsc zarówno w Polsce jak i za granicą oraz poznania wspaniałych ludzi i przeżycie ciekawych przygód.

Czas trwania oraz dodatkowe informacje:

 • kurs trwa 36 godzin dydaktycznych
 • organizator posiada zgodę Kuratorium Oświaty w Gdańsku na prowadzenie kursów aby wziąć udział w szkoleniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty

Cena zawiera:

 • zajęcia z wykwalifikowanymi trenerami,
 • zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 • materiały dydaktyczne,
 • kawę, herbatę w trakcie szkolenia

Szczegóły szkolenia

Miejsce

80-807 Gdańsk
Ul. Biegańskiego 10/11
(siedziba BT Czerwiński Travel)

Cena

349.00 PLN
349.00 PLN

Terminy

od 2024-06-07 do 2024-06-09
od 2024-06-14 do 2024-06-16

Zarezerwuj termin szkolenia

Dane osoby zgłaszającej

Dane do faktury - Ważne!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.01.2020 muszą Państwo zdecydować, czy za tę rezerwację będzie potrzebna faktura na firmę. Jeżeli tak, to należy poniżej zaznaczyć opcję i prawidłowo wypełnić dane z rozwagą, ponieważ późniejsza zmiana danych będzie niemożliwa.


Należymy do

Skorzystaj z naszej oferty już dziś!